Online Terapi denildiğinde çoğumuzun aklına gelen şey internet üzerinden terapi hizmetidir. Ancak günümüz şartlarında (COVID-19) bu terapi şekli ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Dünyanın birçok yerinde online terapi ülkemizden çok daha fazla uygulanmaktadır. Bunun nedeni muhtemelen psikolojik destek taleplerinin yoğunluğu ve psikolojik desteğin önemini çok daha iyi kavramak olabilir. Tabiki başka birçok nedenden ötürü de online terapiye talep yoğun olabilir.(Terapiye ulaşım zorluğu , gerekli vakit ayıramamak , evden çıkmayı engelleyen fiziksel veya zihinsel engeller vb.) Tam da günümüzde yaşanan pandemi buna verebileceğimiz bir örnektir.

 

Online Terapi ‘nin Tarihçesi

1970 ‘li yıllarda internetin hayatımıza girmesinden kısa bir süre sonra 1990 ‘lı yıllarda internet üzerinden terapi desteği dünyanın birçok yerinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Online terapiyi tanımlayacak olursak ; sanal ortam üzerinden danışman / terapist ‘in danışan ile terapötik bağ kurarak terapi hizmeti vermesine denilebilir. Online terapi ’nin birçok farklı adı bulunmaktadır. Örneğin ; e-terapi , sanal terapi , web terapi , siber terapi olarak da kullanılmaktadır.

 

Online Terapi ‘nin Çeşitleri

Online Terapi ‘de birçok farklı modeller bulunmaktadır. Bunları başlıca sıralarsak ;

  • E-posta ile (Gerçek zamanlı olmayan)
  • Chat Programlarını kullanarak mesaj aracılığı ile (gerçek zamanlı)
  • Sesli Aramalar ile
  • Görüntülü ve sesli aramalar ile
  • Yakın Zamanda ise sanal gerçeklik ortamında başlayacağı öngörülerimiz arasında yer almaktadır.

Psikoloji alanında uzman kişilerin bu konuda farklı bakış açıları bulunmaktadır. İlk bakış açısı ; online yapılan terapinin enformatik iletişim temelli olduğu varsayımıdır. Yani soru cevap şeklinde bir nevi seminer niteliğinde fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.

Diğer bakış açısı ise ; bu terapi şeklinin , aslında yüz yüze yapılacak olan geleneksel terapi için bir ön hazırlık (pre-therapy) olduğu varsayımıdır.
Bir diğer bakış açısı ise ; bu terapi şeklinin , geleneksel terapi modeli ile birlikte kullanılarak tamamlayıcı özelliğinin olduğu varsayımıdır.
Son olarak ise ; bu terapi şeklinin , kendi başına bir terapi yöntemi olduğu varsayımıdır. Genel olarak baktığımızda her birinin ortak özelliği danışanlara bir şekilde fayda sağlıyor olmasıdır.

 

Online Terapi Hizmeti

Vita Psikoterapi olarak günümüz koşullarından ötürü ofisimizde danışmanlık hizmeti verdiğimiz gibi artık online olarak danışmanlık hizmeti vermeye başlamış bulunuyoruz. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.