Çift ve evlilik terapisi ‘nden bahsetmeden önce ilişki yapılarına değinmek daha doğru olacaktır. İlişkilerimizde bazı şeyler yolunda gitmediğinde eşler veya çiftler genellikle kendilerini veya partnerlerini analiz etme davranışı içine girerler. Bu konuyu çözmek adına birçok kişi kişisel gelişim kitaplarına başvurmaktadırlar. Ancak bu kitaplar aracılığıyla yapılan açıklamalar çözümden çok problem oluşturmaktadır.

İlişkiler sorunlu hale geldiğinde kimin ne kadar suçlu olduğu pek önemli bir sorun olmamalıdır. Esas olan mevcut sorunu çözme yönünde etkili bir yöntem geliştirmektir. Bu nedenle terapi , çiftlere açıklama yerine karşılıklı olarak harekete geçmeyi sağlamaktadır.

 

ÇÜNKÜ ;

1. Kimse neyi niçin yaptığımızı kesin olarak bildiğini söyleyemez.

2. İlişkilerde mantıklı açıklamalar sorunun çözümünde yeterli olmamaktadır. Birbirlerinin kişiliklerini analiz etmek veya değiştirmek yerine davranış biçimlerine ve görüş ayrılıklarına, geçmişten çok bugün ve gelecek üzerine, yapılmasını istemediklerinden çok yapılmasını istediklerine odaklanmalarıdır.

Çift ve evlilik terapisi , sorunu tek bir bireyin sorunu olarak değil , yaşadığı ortamdaki aile ve toplum dinamiklerinin yansıması ve hatta bazı durumlarda bu sistemlerdeki sorunların belirtisi olarak görür. Dolayısıyla odak , bireyden çok tüm sistemin işleyiş şeklidir.

Çift terapisi ‘nin bireysel psikoterapiden farkı, çiftlerin ilişki dinamiklerine ve psikolojik iyilik halinin etkilerine odaklanmasıdır. Psikolog ile çift arasında karşılıklı bir güven bağı kurulur. Sonrasında ise psikolog ilişkide bulunan her bir bireye eşit mesafede yaklaşır. Çift ve evlilik terapisinde, sadece bireyin düşünce,davranışları değil bu bireylerin sahip olduğu düşünce, davranışların aileyi nasıl etkilediği de incelenir.

Çift ve evlilik terapisinde ; bireyler kendi düşünce,duygu ,davranışlarını ve ilişkiye yansıyan yönlerini anlamlandırmaya başlarlar. Bu sayede bireyin içinde bulunduğu ilişkideki kişi ile iletişim becerileri güçlenecektir.