Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde var olan sorunlarda psikoterapinin çok önemli bir yeri vardır. Bu psikoterapi sürecinde soruna neden olan durumları saptayarak farkındalık kazandırmayı , sorunlarla başa çıkma becerilini geliştirmeyi ve tekrarlanmasını engellemeyi hedefleriz.

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde genel olarak yaşanan problemler ; aile içi çatışmalar , zorbalığa maruz kalmak , öğrenme güçlükleri ya da sosyal problemler olabiliyor.

Diğer yandan çocuk veya ergenler ile yapılan terapinin yetişkinler ile yapılan terapiden bazı farkları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi çoğu zaman çocukların ya da ergenlerin terapiye kendi istekleriyle değil ailesinin talebiyle gelmesidir. Bu noktada psikoloğun danışanı ile doğru bir terapötik bağ kurması oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

Fakat unutmamak gerekir ki çocuk ve ergenlerde tıpkı yetişkinler gibi benzer problemlerden dolayı psikolojik anlamda sorunlar yaşayabilmektedir. Bunlardan başlıcaları  ; aile fertlerinden birinin kaybı , deprem ve benzeri doğal afetlere maruz kalmak , travmatik bir kaza vb.

 

Diğer yandan çocuklarda ve ergenlerde karşılaştığımız problemler ise ;

-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu—Akran Zorbalığı—Tırnak Yeme—Özgüven Eksikliği—Okul Korkusu—Kardeş Kıskançlığı—Öfke Nöbetleri—Parmak Emme—Alt Islatma—Tikler—Yalan Söyleme—Öğrenme Güçlüğüdür.

Bu ve benzeri birçok problemi çocuk ve ergenlerde yaygın olarak gözlemleyebilirsiniz.

 

WISC-IV ( Wechsler çocuklar için zeka ölçeği )

Çocukların bilişsel becerilerinin değerlendirilmesinde  ve birçok ülkede ki en güvenilir ve yaygın kullanılan klinik ölçme araçlarından WESCHLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ -IV Testi kurumumuzda uygulanmaktadır.

Çocuk- ergen psikoterapisinin , yetişkin psikoterapiden  diğer bir farkı ise çocuğun veya ergenin okul ve aile ile ilgili süreçlerini terapiye dahil ederek destekleyici olarak sağlamaktır. Bu durum çocuğun veya ergenin gelişimi için oldukça önem taşımaktadır.

Psikoterapi sürecinde aynı zamanda birtakım testlerin önemide büyüktür.Bu testler psikologlarımız tarafından en doğru şekilde uygulanmaktadır.